SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013R.

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)