Nauczyciel oglądany na katedrze jest nauczycielem i nikim więcej, ale jeśli pójdzie na przerwę razem z młodzieżą, stanie się jak ich brat. Jeśli kogoś oglądamy wyłącznie na ambonie jako kaznodzieję, to powiemy o nim, że wykonuje ni mniej ni więcej tylko swój obowiązek, ale jeśli ten ktoś powie coś w czasie przerwy, będzie to słowo kogoś, kto kocha.

- ks. Jan Bosko