"Kultura fizyczna a socjalizacja"

23 Październik 2012

W Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym w Warszawie na Bielanach odbyło się 20 października 2012 roku doroczne sympozjum naukowe organizowane przez Salezjańską Organizację Sportową pod tytułem; „Kultura fizyczna a socjalizacja”.
Wprowadzenie do sympozjum dokonali: Rektor AWF w Warszawie prof. Andrzej Masztalerz i krajowy duszpasterz sportowców, ks. Edward Pleń sdb.

Na sympozjum złożyły się trzy grupy tematyczne:
1.    Kultura fizyczna w perspektywie filozofii i teologii.
2.    Kultura fizyczna z pozycji socjologii i antropologii kulturowej.
3.    Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty kultury fizycznej.
Grupy tematyczne prowadzili wybitni profesorowe: Jerz Kosiewicz, Ewa Kałamacka, Tadeusz Maszczak, Mirosław Ponczek, Zbigniew Krawczyń, Krzysztof Jankowski.

Uczestnicy sympozjum otrzymali do ręki kolejną 27 monografię. Trzeba podkreślić, że w biblioteczce SALOS RP jest już 27 monografii, 7 podręczników metodycznych i 2 albumy.

Podczas sympozjum odbył się też ewent. Z okazji 20-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP, która została zarejestrowana w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu, 29 czerwca 1992 roku.

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)