Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt.: Kultura fizyczna a sztuka

21 Listopad 2023

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a sztuka oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się dnia 09 grudnia 2023 roku (sobota) w Oratorium Salezjanów w Warszawie przy ul Kawęczyńskiej 53. 

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)