Szkolenia wolontariuszy

Mając na uwadze dynamiczny rozwój stowarzyszenia i powiększające się potrzeby w zakresie dobrze przygotowanych nieetatowych kadr sportowych, SALOS RP, każdego roku, dla najwybitniejszych i najbardziej aktywnych wolontariuszy organizuje kursy na stopień instruktora rekreacji ruchowej, kursy doszkoleniowe dla salezjańskich animatorów sportowych i inne. Kursy na stopień instruktora rekreacji ruchowej organizowane są w następujących specjalnościach: koszykówka, piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy. Kursy prowadzone są w oparciu o zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oryginalny salezjański program, w którym oprócz zagadnień specjalistycznych, zagadnień ogólnych, dotyczących humanistycznych i biologicznych aspektów rekreacji ruchowej i sportu, zawarte są elementy typowe dla salezjańskiego sposobu pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą i systemu wychowawczego ks. Bosko.

v Kursy i szkolenia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie meryto- rycznym, dydaktycznym i metodycznym. Wysoki poziom gwarantuje kadra pedagogiczna, posiadająca wysokie kompetencje formalne i merytoryczne. Za- jęcia na kursie między innymi prowadzili: dr W. Augsburg, dr Marianna Barlak, dr Marian Bondarowicz, mgr Jerzy Borkowski, prof. dr hab. A. Buczyń- ski, dr Paweł Czekalski, dr Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Kazimierz Doktór, dr Zbigniew Dziubiński, prof. dr hab. Tadeusz Huciński, prof. dr hab. Lidia Ilnicka, mgr Adam Izydorczyk, mgr Rudolf Kapera, dr Ewa Kozdroń, dr Henryk Kuński, mgr Janusz Kusiński, dr W. Kwapulińska, dr Jolanta Lisowska, mgr Leszek Latek, prof. dr hab. Tadeusz Łobożewicz, prof. dr hab. Ireneusz Malarecki, dr Adam Martyn, mgr Wiesław Piwowar, mgr Krystyna Rzeszot, ks. Edward Pleń SDB, prof. dr Bogusław Ryba, mgr Dariusz Skarupiński, mgr Elżbieta Szymańska, mgr Wojciech Szuppe, prof. dr hab. Teresa Wolańska, mgr Jan Woluch, mgr Bartłomiej Zawada, prof. dr hab. Zofia Żukowska, mgr Paweł Żychoniuki.

Kierownikami kursów dla instruktorów rekreacji ruchowej byli: mgr Dorota Szczygielska i ks. Edward Pleń SDB. Natomiast kierownikiem kursów dla salezjańskich animatorów sportowych był ks. Bogusław Zawada SDB

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

25 CZERWIEC 1993 R - 15 LIPIEC 1993 R

Obóz szkoleniowy II stopnia

30 CZERWIEC 1993 R - 9 LIPIEC 1993 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

25 CZERWIEC 1994 R - 15 LIPIEC 1994 R

Kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej - salezjańskiego animatora sportowego

15 LIPIEC 1994 R - 24 LIPIEC 1994 R

Kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej - salezjańskiego animatora sportowego

9 SIERPIEŃ 1994 R - 18 SIERPIEŃ 1994 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych dla kleryków wyższych seminariów duchownych TS

25 SIERPIEŃ 1994 R - 14 WRZESIEŃ 1994 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

25 CZERWIEC 1995 R - 15 LIPIEC 1995 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych dla kleryków wyższych seminariów duchownych TS

25 SIERPIEŃ 1995 R - 14 WRZESIEŃ 1995 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

1 LIPIEC 1996 R - 21 LIPIEC 1996 R

Kurs organizatora kultury fizycznej

1 SIERPIEŃ 1996 R - 10 SIERPIEŃ 1996 R

Kurs na stopień salezjańskiego animatora sportowego II stopnia

6 SIERPIEŃ 1996 R - 16 SIERPIEŃ 1996 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

7 LIPIEC 1997 R - 21 LIPIEC 1997 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

29 CZERWIEC 1998 R - 12 LIPIEC 1998 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

4 WRZESIEŃ 1998 R - 8 WRZESIEŃ 1998 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie gier zespołowych

27 CZERWIEC 1999 R - 11 LIPIEC 1999 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

3 WRZESIEŃ 1999 R - 5 WRZESIEŃ 1999 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

25 CZERWIEC 2000 R - 8 LIPIEC 2000 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

1 WRZESIEŃ 2000 R - 3 WRZESIEŃ 2000 R

Kurs dla organizatorów imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

11 MAJ 2001 R - 27 MAJ 2001 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie koszykówki i piłki nożnej

25 CZERWIEC 2001 R - 8 LIPIEC 2001 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

31 SIERPIEŃ 2001 R - 2 WRZESIEŃ 2001 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

24 CZERWIEC 2002 R - 8 LIPIEC 2002 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

30 SIERPIEŃ 2002 R - 1 WRZESIEŃ 2002 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie tenisa stołowego

24 CZERWIEC 2003 R - 8 LIPIEC 2003 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

29 SIERPIEŃ 2003 R - 31 SIERPIEŃ 2003 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie koszykówki

26 CZERWIEC 2004 R - 10 LIPIEC 2004 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

27 SIERPIEŃ 2004 R - 29 SIERPIEŃ 2004 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie piłki nożnej

28 CZERWIEC 2005 R - 12 LIPIEC 2005 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

26 SIERPIEŃ 2005 R - 28 SIERPIEŃ 2005 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie siatkówki

27 CZERWIEC 2006 R - 11 LIPIEC 2006 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

25 SIERPIEŃ 2006 R - 27 SIERPIEŃ 2006 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie tenisa stołowego

27 CZERWIEC 2007 R - 11 LIPIEC 2007 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

31 SIERPIEŃ 2007 R - 2 WRZESIEŃ 2007 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie koszykówki

24 CZERWIEC 2008 R - 8 LIPIEC 2008 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie koszykówki i piłki nożnej

29 SIERPIEŃ 2008 R - 31 SIERPIEŃ 2008 R

Szkolenie dla animatorów sportowych pn.:Formy rekreacji w wychowaniu sportowym dzieci i młodzieży

28 LISTOPAD 2008 R - 30 LISTOPAD 2008 R

Doszkolenie dla instruktorów rekreacji ruchowej i nauczycieli wychowania fizycznego

5 GRUDZIEŃ 2008 R - 7 GRUDZIEŃ 2008 R

Szkolenie dla animatorów sportowych pn.:Animacja dzieci i młodzieży przez turystykę i rekreację ruchową

12 GRUDZIEŃ 2008 R - 14 GRUDZIEŃ 2008 R

Szkolenie dla animatorów sportowych pn.:Animacja dzieci i młodzieży przez sport i rekreację podczas wypoczynku letniego

12 CZERWIEC 2009 R - 14 CZERWIEC 2009 R

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie siatkówki i piłki nożnej

29 CZERWIEC 2009 R - 13 LIPIEC 2009 R

Kurso-konferencja dla kadr kultury fizycznej pracującej z młodzieżą

29 CZERWIEC 2009 R - 1 LIPIEC 2009 R

Doszkolenie trenerów i instruktorów w zakresie siatkówki i tenisa stołowego

28 SIERPIEŃ 2009 R - 30 SIERPIEŃ 2009 R

Wiadomości

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)