Sympozja

SALOS RP jest organizatorem ogólnopolskich sympozjów naukowych, w których uczestniczą wybitni intelektualiści reprezentujący cieszące się uznaniem ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne w Polsce, między innymi: Polską Akademię Nauk, Akademie Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Chrześcijańską Akademię Teologiczną, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieską Akademię Teologiczną, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski i inne. Organizowane sympozja, zdaniem W. Lipońskiego, odgrywają nie tylko bardzo ważną rolę w budowaniu zaplecza teoretycznego dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej, ale są ważne dla całej humanistyki sportu. Są one najsystematyczniej prowadzoną formą głebszej refleksji na temat humanistyki sportu w Polsce, a może i w Europie. Celem sympozjów, najogólniej mówiąc, jest budowanie humanistycznego zaplecza (filozoficznego, teologicznego, pedagogicznego, socjologicznego itd.) dla dynamicznie rozwijającego się sportu, nie tylko sportu o charakterze wyznaniowym, ale sportu w ogóle, jako ważnej dziedziny współczesnej kultury. Zatem celem perspektywicznym jest zbudowanie uniwersalnego paradygmatu sportu, mieszczącego w sobie założenia antropologiczno-etyczne humanizmu i personalizmu, i wywiedzenie z niego pewnego powszechnego sposobu uczestnictwa naszego społeczeństwa w aktywności ruchowej i dbałości o kondycję zdrowotną.

Sport i wychowanie

20 MAJ 1992 R

Wychowanie poprzez sport

13 KWIECIEŃ 1993 R

Wychowawcze aspekty sportu

20 LISTOPAD 1993 R

Personalistyczna wizja sportu

22 PAŹDZIERNIK 1994 R

Kościół a sport

21 PAŹDZIERNIK 1995 R

Sacrum a sport

19 PAŹDZIERNIK 1996 R

Teologia i filozofia sportu

18 PAŹDZIERNIK 1997 R

Salezjanie a sport

17 PAŹDZIERNIK 1998 R

Wiara a sport

16 PAŹDZIERNIK 1999 R

Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje

14 PAŹDZIERNIK 2000 R

Aksjologia sportu

13 PAŹDZIERNIK 2001 R

Antropologia sportu

12 PAŹDZIERNIK 2002 R

Społeczny wymiar sportu

11 PAŹDZIERNIK 2003 R

Edukacja poprzez sport

9 PAŹDZIERNIK 2004 R

Sport jako kulturowa rzeczywistość

8 PAŹDZIERNIK 2005 R

Aksjologia turystyki

7 PAŹDZIERNIK 2006 R

Drogi i bezdroża sportu i turystyki

13 PAŹDZIERNIK 2007 R

Humanistyczne aspekty sportu i turystyki

25 PAŹDZIERNIK 2008 R

Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym

24 PAŹDZIERNIK 2009 R

Kultura fizyczna a globalizacja

23 PAŹDZIERNIK 2010 R

"Kultura fizyczna a socjalizacja"

20 PAŹDZIERNIK 2012 R

"Kultura fizyczna a socjalizacja"

20 PAŹDZIERNIK 2012 R

Kultura fizyczna a kultura masowa

20 PAŹDZIERNIK 2011 R

Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne

26 PAŹDZIERNIK 2013 R

Kultura fizyczna a zmiana społeczna

25 PAŹDZIERNIK 2014 R

Kultura Fizyczna a osobowość

9 GRUDZIEŃ 2017 R

Kultura fizyczna a prestiż Warszawa

15 GRUDZIEŃ 2018 R

Kultura fizyczna a etos Warszawa

14 GRUDZIEŃ 2019 R

Kultura fizyczna a instytucjonalizacja

12 GRUDZIEŃ 2020 R

Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie”

11 GRUDZIEŃ 2021 R

Wiadomości

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)