Sympozja

SympozjaSALOS RP jest organizatorem ogólnopolskich sympozjów naukowych, w których uczestniczą wybitni intelektualiści reprezentujący cieszące się uznaniem ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne w Polsce, między innymi: Polską Akademię Nauk, Akademie Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Chrześcijańską Akademię Teologiczną, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieską Akademię Teologiczną, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski i inne.

Organizowane sympozja, zdaniem W. Lipońskiego, odgrywają nie tylko bardzo ważną rolę w budowaniu zaplecza teoretycznego dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej, ale są ważne dla całej humanistyki sportu. Są one najsystematyczniej prowadzoną formą głebszej refleksji na temat humanistyki sportu w Polsce, a może i w Europie.

Celem sympozjów, najogólniej mówiąc, jest budowanie humanistycznego zaplecza (filozoficznego, teologicznego, pedagogicznego, socjologicznego itd.) dla dynamicznie rozwijającego się sportu, nie tylko sportu o charakterze wyznaniowym, ale sportu w ogóle, jako ważnej dziedziny współczesnej kultury. Zatem celem perspektywicznym jest zbudowanie uniwersalnego paradygmatu sportu, mieszczącego w sobie założenia antropologiczno-etyczne humanizmu i personalizmu, i wywiedzenie z niego pewnego powszechnego sposobu uczestnictwa naszego społeczeństwa w aktywności ruchowej i dbałości o kondycję zdrowotną.

Sport i wychowanie

20 Maj 1992 r

Wychowanie poprzez sport

13 Kwiecień 1993 r

Wychowawcze aspekty sportu

20 Listopad 1993 r

Personalistyczna wizja sportu

22 Październik 1994 r

Kościół a sport

21 Październik 1995 r

Sacrum a sport

19 Październik 1996 r

Teologia i filozofia sportu

18 Październik 1997 r

Salezjanie a sport

17 Październik 1998 r

Wiara a sport

16 Październik 1999 r

Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje

14 Październik 2000 r

Aksjologia sportu

13 Październik 2001 r

Antropologia sportu

12 Październik 2002 r

Społeczny wymiar sportu

11 Październik 2003 r

Edukacja poprzez sport

9 Październik 2004 r

Sport jako kulturowa rzeczywistość

8 Październik 2005 r

Aksjologia turystyki

7 Październik 2006 r

Drogi i bezdroża sportu i turystyki

13 Październik 2007 r

Humanistyczne aspekty sportu i turystyki

25 Październik 2008 r

Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym

24 Październik 2009 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a globalizacja

23 Październik 2010 r

"Kultura fizyczna a socjalizacja"

20 Październik 2012 r

"Kultura fizyczna a socjalizacja"

20 Październik 2012 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a kultura masowa

20 Październik 2012 r

Sympozjum naukowe: "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne”

26 Październik 2013 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a zmiana społeczna

25 Październik 2014 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: Kultura Fizyczna a osobowość

9 Grudzień 2017 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kultura fizyczna a prestiż" Warszawa

15 Grudzień 2018 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kultura fizyczna a etos" Warszawa

14 Grudzień 2019 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Kultura fizyczna a instytucjonalizacja”

12 Grudzień 2020 r

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie”

11 Grudzień 2021 r
« powrót