Salezjanie a sport  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1998

Teologia i filozofia sportu,  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1997

Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, ChAT, SIWCH, SALOS RP
1996

Sacrum a sport  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1996

Kościół a sport  »

Marianna Barlak, Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1995

Animator grupy młodzieżowej  »

Tłumaczenie z jęz. włoskiego ks. Wiesław Śpiewak CR

Tytuł oryginału: L'Animatore salesiano nel gruppo giovanile (1987) Roma.

Wydawnictwo Salezjańskie
1994

Personalistyczna wizja sportu  »

Marianna Barlak
Warszawa, SALOS
1994

Wychowawcze aspekty sportu  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1993

Chrześcijańska etyka sportu  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1993

Wychowanie przez sport  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SCM-SALOS.
1993