Sport a agresja  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2007

Drogi i bezdroża sportu i turystyki  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2007

Aksjologia turystyki  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2006

Sport jako kulturowa rzeczywistość  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2005

Edukacja poprzez sport  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2004

Społeczny wymiar sportu  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2003

Antropologia sportu  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2002

Aksjologia sportu  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2001

Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
2000

Wiara a sport  »

Zbigniew Dziubiński
Warszawa, SALOS
1999