Sprawozdawcze posiedzenie Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezesów stowarzyszeń lokalnych

24 Kwiecień 2021 r

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. T. Balicki.
 3. Sprawozdanie Zarządu SALOS RP za rok 2020 – referuje: Z. Dziubiński.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SALOS RP – referuje: M. Bazak.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania SALOS RP.
 7. Przyjęcie sprawozdania nt. organizacji XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej (piłka siatkowa, tenis stołowy) – Lublin 18-20.09.2020 r. – referuje: ks. Ł. Auguściak.
 8. Przyjęcie informacji nt. odwołanych XXIII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Kraków 16-18.10.2020 r. – referuje: ks. I. Macioł.
 9. Przyjęcie sprawozdania nt. zdalnego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Kultura fizyczna a instytucjonalizacja i spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 12.12.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.

10.  Przyjęcie sprawozdania nt. organizacji XXXI Spotkania opłatkowego rodziny sportowej – Centralny Ośrodek Sportu w Spale 09.01 (sobota) 2021 r. – referuje: ks. E. Pleń.

 1. Przyjęcie informacji na temat odwołanych Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w 2021 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 2. Przyjęcie informacji nt. organizacji Sportowo-formacyjnego spotkania rodzin SALOS Family Cup – Lutomiersk 25-27.06.2021 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 3. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIX Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Bydgoszcz 17-19.09.2021 r. – referuje: M. Sikorski.
 4. Przyjęcie informacji nt. organizacji przełożonych XXV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Kraków 08-10.10.2021 r. – referuje: ks. P. Centnar.
 5. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIV Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Piotrków Trybunalski 22-24.10.2021 r. – referuje: s. J. Błońska.
 6. Przyjęcie informacji nt. organizacji Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 11.12.2021 r. – referuje: Z. Dziubiński.
 7. Przyjęcie informacji nt. organizatorów ogólnopolskich przedsięwzięć (OIMS F, OIMS, ORSAS) w latach 2021-2025 – referuje: Z. Dziubiński.
 8. Sprawy różne, pytania i wnioski.
« powrót