XXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

XXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
20 Wrzesień 2013 r - 22 Wrzesień 2013 r

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sponsorem strategicznym Igrzysk jest Totalizator Sportowy.

 

 

 

Kategorie wiekowe:

Kat. A 96-97

Kat. B 98 - młodsi

 

Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Wpłat proszę dokonywać na:

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Kawęczyńska 53

03-775 Warszawa

nr 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923

 

Uprzejmie przypominam, że według Regulaminu OIMS (dostępny na www.salosrp.pl/dokumenty/regulaminy) wstępne zgłoszenia od Stowarzyszeń Lokalnych powinny dotrzeć na adres Organizatora do 30 czerwca.

 

Do 15 lipca bardzo proszę o uiszczenie 50% opłaty za uczestnictwo w Igrzyskach.

 

Na stronie internetowej można znaleźć wzory zgłoszeń.

 

Warunkiem dopuszczenia do OIMS jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:

4.5.1. Lista zawodników (tylko na druku zgodnym z wzorem nr 2), poświadczona przez

lekarza, trenera zespołu i prezesa SL SALOS.

4.5.2. Legitymacja SALOS.

4.5.3. Legitymacja szkolna.

 

Na stronie internetowej są już zamieszczone wstępne zgłoszenia. Są jeszcze wolne miejsca w niektórych kategoriach i dyscyplinach. Wszystkim nam zależy, by w OIMS wzięła udział jak największa liczba uczestników. Wolne miejsca są w następujących konkurencjach: koszykówka dziewcząt, kat. A; koszykówka dziewcząt, kat. B; koszykówka chłopców, kat. B; siatkówka chłopców, kat. B; piłka nożna, kat. B oraz we wszystkich kategoriach w tenisie stołowym.

 

 

Strona Igrzysk:  www.igrzyska2013.pl

« powrót