VIII SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SALOS RP

VIII SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SALOS RP
23 Marzec 2019 r

VIII SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SALOS RP

 

Warszawa, 23.03.2019 r.

W Domu Rekolekcyjno - Formacyjnym na Bielanach w WARSZAWIE odbyło się VIII sprawozdawczo - wyborcze zebranie delegatów SALOS RP.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu SALOS RP za lata 2015-2019 i udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Walne zebranie wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną na lata 2019 - 2023.

ZARZAD:

PREZES - PROF. ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
WICEPREZES - S. MARIA KAPCZYŃSKA FMA
WICEPREZES - Ks. EDWARD PLEŃ SDB
SEKRETARZ GEN.- DOROTA KACPERSKA
SKARBNIK - Ks. IRENEUSZ MACIOŁ
CZŁONKOWIE: - Ks. TADEUSZ BALICKI
- Ks. MIROSŁAW ŁOBODZIŃSKI
- MARIUSZ NOWAK
- MAREK SIKORSKI
- DARIUSZ UŁANOWICZ

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY- ZDZISŁAW SZYSZKA
WICEPRZWODNICZ.- Ks. ANDRZEJ KURTO
SEKRETARZ - MARIA BAZAK
Walne zebranie rozpoczęła msza św., której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże wielki przyjaciel SALOSu, ks. Marek Barejko (obecnie proboszcz w Nowogródku Pomorskim).

Walne zebranie podziękowało za 27 letnią pracę pełną poświęcenia i zaangażowania Pani Prof. AWF, Mariannie Barlak wręczając kwiaty i upominki

« powrót