Posiedzenie Zarządu SALOS RP

26 Wrzesień 2020 r

Dnia 26 września 2020 r. (sobota) w Domu Salezjanów w Kutnie-Woźniakowie 56. 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. T. Balicki.
  3. Przyjęcie informacji nt. obowiązku stosowania reżimu sanitarnego podczas prowadzenia zajęć i organizacji imprez w stowarzyszeniach lokalnych i inspektorialnych SALOS RP w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – referuje: Z. Dziubiński.
  4. Przyjęcie sprawozdania z organizacji XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Lublin (piłka siatkowa, tenis stołowy) 18-20.09.2020 r. –referuje: ks. Ł. Auguściak.
  5. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Kutno (koszykówka, piłka nożna) 25-27.09.2020 r. – referuje: ks. H. Chibowski.
  6. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Kraków 16-18.10.2020 r. – referuje: ks. I. Macioł.
  7. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Kultura fizyczna a instytucjonalizacja i spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 12.12.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.
  8. Przyjęcie informacji nt. organizacji sportowo-formacyjnego spotkania rodzin SALOS RP pod nazwą SALOS Family Cup – Lutomiersk 25-27.06.2021 r. – referuje: ks. E. Pleń.
  9. Przyjęcie informacji nt. organizatorów ogólnopolskich przedsięwzięć (OIMS F, OIMS, ORSAS) w roku 2021, 2022 i 2023 – referuje: Z. Dziubiński.

10.  Sprawy różne, pytania i wnioski.

« powrót