Posiedzenie Zarządu SALOS RP

26 Czerwiec 2020 r

Posiedzenie Zarządu SALOS RP odbędzie się 26 czerwca (piątek) w godz. 20.00-21.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia - referuje: ks. T. Balicki.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia - referuje: s. M. Kapczyńska.
  3. Przyjęcie informacji nt. XXVIII OIMS w Lublinie - referuje: ks. Ł. Auguściak.
  4. Przyjęcie informacji nt. XXVIII OIMS w Kutnie - referuje: ks. H. Chibowski.
  5. Sprawy różne.
« powrót