Posiedzenie Zarządu SALOS RP

30 Maj 2020 r

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. T. Balicki.
 3. Sprawozdanie Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2019 – referuje: Z. Dziubiński.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2019 – referuje: Z. Szyszka.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2019 – referuje: Z. Dziubiński.
 6. Przyjęcie informacji nt. odwołanych XXXI Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Duisburg/Essen (Niemcy) 28.04-3.05.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 7. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Lublin (koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy) 18-20.09.2020 r. Kutno (piłka nożna) 25-27.09.2020 r. – referują: ks. Ł. Auguściak, ks. H. Chibowski, ks. E. Pleń.
 8. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Kraków 16-18.10.2020 r. – referuje: ks. I. Macioł.
 9. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Kultura fizyczna a instytucjonalizacja i spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 12.12.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 10. Przyjęcie informacji nt. organizatorów ogólnopolskich przedsięwzięć (OIMS F, OIMS, ORSAS) w roku 2020, 2021 i 2022 – referuje: Z. Dziubiński.
 11. Sprawy różne, pytania i wnioski.
« powrót