Posiedzenie Zarządu SALOS RP

20 Wrzesień 2019 r

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. T. Balicki.
 3. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Łódź 20-22.09.2019 r. – referuje: ks. A. Kurto, ks. E. Pleń.
 4. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Ostrów Wielkopolski 18-20.10.2019 r. – referuje: R. Fabiś.
 5. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 14.12.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 6. Przyjęcie informacji nt. projektów sportowo-wychowawczych realizowanych przez SALOS RP w roku 2019 – referuje: D. Kacperska.
 7. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Żyrardów 6-8.03.2020 r. – referuje: M. Ciecharowski.
 8. Przyjęcie informacji nt. XXXI Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Duisburg/Essen (Niemcy) 28.04-3.05.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 9. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Lublin 18-20.09.2020 r. – referuje: ks. Ł. Auguściak.
 10. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Kraków 16-18.10.2020 r. – referuje: ks. I. Macioł.
 11. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a instytucjonalizacja i spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 12.12.2020 r. – referuje: ks. E. Pleń.

Sprawy różne, pytania i wnioski.                 

« powrót