Posiedzenie Zarządu SALOS RP

18 Maj 2019 r

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. M. Łobodziński.
 3. Przyjęcie sprawozdania nt. XXIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Kutno 8-10.02.2019 r. – referuje: ks. H. Chibowski.
 4. Przyjęcie sprawozdania nt. VIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa 23.03.2019 r. – referuje: Z. Dziubiński.
 5. Przyjęcie informacji nt. Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polskich – Kraków 7-9.04.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 6. Przyjęcie sprawozdania nt. XXX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Lubljana (Słowenia) 30.04-5.05.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 7. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Łódź 20-22.09.2019 r. – referuje: ks. A. Kurto, ks. E. Pleń.
 8. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Ostrów Wielkopolski 18-20.10.2019 r. – referuje: M. Powierza.
 9. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 14.12.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 10. Przyjęcie informacji nt. organizatorów ogólnopolskich przedsięwzięć w 2020 i 2021 roku – referuje: Z. Dziubiński.
 11. Przyjęcie informacji nt. projektów sportowo-wychowawczych realizowanych przez SALOS RP w roku 2019 – referuje: D. Kacperska.
 12. Sprawy różne, pytania i wnioski.    
« powrót