Posiedzenie Zarządu SALOS RP

8 Luty 2019 r

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. M. Łobodziński.
 3. Przyjęcie sprawozdania nt. XXI Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Żyrardów 19-21.10.2018 r. – referuje: M. Ciecharowski.
 4. Przyjęcie sprawozdania nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a prestiż społeczny oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 15.12.2018 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 5. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Kutno 8-10.02.2019 r. – referuje: ks. H. Chibowski.
 6. Przyjęcie informacji nt. VIII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz propozycji zmian w statucie SALOS RP – Warszawa 23.03.2019 r. – referuje: Z. Dziubiński.
 7. Przyjęcie informacji nt. XXX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Lubljana (Słowenia) 30.04-5.05.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 8. Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Łódź 20-22.09.2019 r. – referuje: ks. A. Kurto, ks. E. Pleń.
 9. Przyjęcie uchwały nt. wprowadzenia do programu OIMS trójek koszykarskich oraz regulaminu tych rozgrywek – referuje: Z. Dziubiński.
 10. Przyjęcie informacji nt. XXII Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Ostrów Wielkopolski 18-20.10.2019 r. – referuje: M. Powierza.
 11. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 14.12.2019 r. – referuje: ks. E. Pleń.
 12. Przyjęcie informacji nt. organizatorów ogólnopolskich przedsięwzięć w 2020 i 2021 roku – referuje: Z. Dziubiński.
 13. Przyjęcie informacji nt. projektów sportowo-wychowawczych realizowanych przez SALOS RP w roku 2019 – referuje: D. Kacperska.

Sprawy różne, pytania i wnioski.                 

 

« powrót