Posiedzenie Zarządu SALOS RP

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się dnia 20 października 2017 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. M. Łobodziński.
  3. Przyjęcie sprawozdania nt. XXV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Kraków (Nowa Huta) 15-17.09.2017 r. – referuje: ks. F. Janyga.
  4. Przyjęcie informacji nt. XX Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Ełk 20-22.10.2017 r. – referuje: ks. S. Mastalerz.
  5. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a osobowość oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 09.12.2017 r. – referuje: ks. E. Pleń.
  6. Przyjęcie informacji nt. XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Suwałki 26-28.01.2018 r. – referuje: D. Ułanowicz.
  7. Przyjęcie informacji nt. XXIX Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej – Kraków 28.04-3.05.2018 r. – referuje: ks. K. Drozd.
  8. Przyjęcie informacji nt. nt. XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Kutno 14-16.09.2018 r. – referuje: ks. H. Chibowski.
  9. Przyjęcie informacji nt. XXI Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Żyrardów 05-07.10.2018 r. – referuje: ks. Ł. Owsianko.

10. Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a prestiż społeczny oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 15.12.2018 r. – referuje: ks. E. Pleń.

11. Propozycja zmian w regulaminie ogólnopolskich igrzysk młodzieży salezjańskiej – referuje: Z. Dziubiński.

12. Przyjęcie informacji nt. organizatorów OIMS F, OIMS, ORSAS w 2019 i 2020 roku – referuje: Z. Dziubiński.

13. Sprawy różne, pytania i wnioski.

Zbigniew Dziubiński

     prezes Zarządu

« powrót