Posiedzenie Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej

7 Kwiecień 2018 r

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezesów stowarzyszeń lokalnych, które odbędzie się dnia 07 kwietnia 2018 r. (sobota) w Domu Rekolekcyjnym w Kutnie-Woźniakowie 56. Początek o godz. 10.00.

Msza św. godz. 9.00 Kutno Woźniaków

Porządek posiedzenia:

  1. Modlitwa w intencji Towarzystwa Salezjańskiego, Zgromadzenia Salezjanek i Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – przewodniczy: ks. B. Zawada.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia – referuje: s. M. Kapczyńska.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – referuje: ks. M. Łobodziński.
  4. Sprawozdanie prezesa SALOS RP z działalności merytoryczno-finansowej w roku 2017 – referuje: Z. Dziubiński.
  5. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SALOS RP z kontroli działalności merytoryczno-finansowej SALOS RP w roku 2017 – referuje: Z. Szyszka.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania prezesa SALOS RP.
  8. Przyjęcie sprawozdania nt. organizacji XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – Suwałki 26-28.01.2018 r. – referuje: D. Ułanowicz.
  9. Przyjęcie informacji nt. organizacji i udziału polskiej reprezentacji w XXIX Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej – Kraków 28.04-3.05.2018 r. – referuje: ks. B. Zawada, ks. E. Pleń.

10.  Przyjęcie informacji nt. organizacji XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej – Kutno 14-16.09.2018 r. – referuje: ks. H. Chibowski.

11.  Przyjęcie informacji nt. XXI Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych – Żyrardów 19-21.10.2018 r. – referuje: M. Ciecharowski.

12.  Przyjęcie informacji nt. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a prestiż społeczny oraz spotkania wigilijno-świątecznego – Warszawa 15.12.2018 r. – referuje: ks. E. Pleń.

13.  Informacja nt. przyznania Pucharu Niepodległości Prezydenta RP – referuje: ks. E. Pleń.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej i Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu – referuje: Z. Dziubiński.

15.  Sprawy różne, pytania i wnioski.

« powrót