Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a zmiana społeczna

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a zmiana społeczna

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a zmiana społeczna, które odbędzie się w dniu 25 października 2014 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

 

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ks. Andrzej Wujek SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie

 

 

10.30

Część I

KULTURA FIZYCZNA Z POZYCJI HISTORII, FILOZOFII I SOCJOLOGII

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk, prof. dr hab. Ewa Kałamacka

 

 

10.30

Olimpizm w obliczu zmian społecznych i cywilizacyjnych: starożytność – nowożytność

prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński

10.45

Humanistyczno-aksjologiczna kondycja współczesnego sportu

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk -  Katolicki Uniwersytet Lubelski

11.00

Najważniejsze tradycje i przemiany języka sportu w Europie

prof. zw. dr hab. Wojciech Lipoński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.15

Czas świętowania – czas podsumowań

prof. dr hab. Krzysztof W. Jankowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

11.30

Niesprawność w obrazach medialnych

prof. dr hab. Tomasz Sahaj - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

11.45

Dyskusja i pytania

 

 

12.15

Event z okazji jubileuszów:

85-lecia AWF Warszawa, 200-lecia urodzin ks. Bosko

 

 

13.00

Część II

PEDAGOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maszczak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kosiewicz

 

 

13.15

Ideały zmian społecznych a sensy wzorów kultury cielesnej

prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

13.30

Nowe ujęcie modelu rozwiązywania sporów sportowych

prof. dr hab. Andrzej Wach - Uniwersytet Warszawski 

13.45

Egalitaryzm biologiczny a solidarność kulturowa: na przykładzie boiska sportowego

doc. dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

14.00

Dwa bieguny

red. Tadeusz Olszański - Polska Akademia Olimpijska w Warszawie

14.15

Dyskusja i podsumowanie

 

 

15.00

Zakończenie sympozjum i obiad

Uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka zatytułowaną Kultura fizyczna a zmiana społeczna, na którą składają się 42 poznawczo interesujące rozdziały, przygotowane przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

« powrót