Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne
26 Październik 2013 r

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, które odbędzie się w dniu 26 października 2013 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

 

 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

NT. KULTURA FIZYCZNA A RÓŻNICE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

WARSZAWA, 26 PAŹDZIERNIKA 2013

PROGRAM

 

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Prof. dr hab. Andrzej Mastalerz – JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ks. Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców

 

 

10.30

Część I

KULTURA FIZYCZNA Z POZYCJI FILOZOFII I SOCJOLOGII

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Jerzy Kosiewicz, dr Julia Murrmann

 

 

10.30

Sport równy czy różnych szans

Prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński

10.45

Antropologiczne podstawy idei równości a kultura fizyczna

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk -  Katolicki Uniwersytet Lubelski

11.00

Stratyfikacja społeczna sportu

prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

11.15

Sport jako narzędzie jednoczesnego zapobiegania i kreowania różnic oraz nierówności społecznych

dr Tomasz Janus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.30

Dyskusja i pytania

 

 

12.00

Event z okazji nominacji profesorskiej dla Zbigniewa Dziubińskiego

 

 

12.45

Część II

PEDAGOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk, prof. dr hab. Halina Zdebska

 

 

12.45

Sport jako utopia konkursu równych szans, w paradzie wymuszanej równości

prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

13.00

Sądownictwo polubowne jako metoda wyrównująca nierówności we współczesnym sporcie

prof. dr hab. Andrzej Wach - Uniwersytet Warszawski 

13.15

Idea rozejmu jako istotny element olimpizmu. Z okazji 150. rocznicy urodzin Pierre´a de Coubertin

doc. dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

13.30

Jedność przeciwieństw czyli pieniądze ojczyzną sportu

red. Tadeusz Olszański - Polska Akademia Olimpijska w Warszawie

13.45

Dyskusja i podsumowanie

 

 

14.30

Zakończenie sympozjum i obiad

« powrót