OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE NT. "KULTURA FIZYCZNA A KULTURA MASOWA"

22 Październik 2011 r

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura masowa a kultura fizyczna, które odbędzie się w dniu 22 października 2011 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

NT. KULTURA MASOWA A KULTURA FIZYCZNA

WARSZAWA, 22 PAŹDZIERNIKA 2011

PROGRAM

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Ks. Dariusz Bartocha SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński – Prorektor AWF Warszawa, Prezes SALOS RP

 

 

10.30

Część I

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII I TEOLOGII

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk, dr Michał Lenartowicz

 

 

10.30

Sport a kultura masowa (refleksje sceptyczne)

prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński

10.45

Personalizm a fenomen upowszechnienia kultury fizycznej

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk -  Katolicki Uniwersytet Lubelski

11.00

Sport i dewiacje społeczne – ujęcie prognostyczne

prof. zw. dr hab. Jerzy Kosiewicz - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

 

11.15

Event salezjański

 

 

11.45

Część II

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Przewodnictwo: prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek, dr Julia M. Różewska

 

 

11.45

Widowisko sportowe jako element kultury masowej

prof. dr hab. Halina Zdebska - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

12.00

Co łączy Susan Sontag i Lance’a Armstronga? O współczesnych bohaterach masowej wyobraźni

dr Małgorzata Okupnik - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

12.15

Kibicowskie narracje w utworach polskich prozaików: Wojciech Kuczok i Jerzy Pilch

dr Tomasz Sahaj - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

 

12.30

Przerwa

 

 

12.45

Część III

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Przewodnictwo: prof. dr hab. Ewa Kałamacka, dr Krzysztof W. Jankowski

 

 

12.45

Nauki o kulturze fizycznej – spojrzenie pedagoga

prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

13.00

Coubertin a media

doc. Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

13.15

Sport - grafitti kultury masowej

red. Tadeusz Olszański -  Polska Akademia Olimpijska w Warszawie

 

 

13.30

Dyskusja i podsumowanie

 

 

14.30

Zakończenie sympozjum i obiad

« powrót