Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna a osobowość

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna a osobowość
9 Grudzień 2017 r

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a osobowość oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się w dniu 9 grudnia 2017 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

   Patronatem Honorowym objął Sympozjum Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Program Sympozjum

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Prof. Andrzej Mastalerz – JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Ks. Tadeusz Rozmus SDB – Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie

10.30

Część I

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII I PSYCHOLOGII

Przewodnictwo: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, dr hab. Marianna Barlak

10.30

Osobowość sportowca – osobowość sportowa

prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński

10.45

Osobowość w klatce

dr hab. Halina Zdebska-Biziewska - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

11.00

Osobowość w kulturze fizycznej – wzorzec osobowy nauczyciela i trenera

prof. dr hab. Jacek Gracz - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

11.15

Pytania do referentów

11.30

Część II

PEDAGOGICZNE I SOCJOLOGICZNE ASPEKTY KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodnictwo: prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, dr hab. Ewa Kałamacka

11.30

Asceza gimnazjonowa i asceza pokutna osoby jako formuła jazdy ze wspomaganiem życia naturalnego

prof. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11.45

Osobowość a kultura fizyczna w dobie reform edukacyjnych

doc. dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

12.00

Równi czy różni? O osobowości kibiców drużyn piłkarskich i reprezentacji narodowej

dr Tomasz Janus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.15

Dyskusja i podsumowanie

12.45

Odznaczenia i wyróżnienia z okazji jubileuszu 25-lecia SALOS RP

 

 

13.00

Część III

SPOTKANIE WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE

ks. bp Marian Florczyk, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców

 

Ewangelia o Narodzeniu i poświęcenie opłatków

 

Życzenia Bożonarodzeniowe, kolędy i łamanie się opłatkiem, wieczerza wigilijna

ks. bp Marian Florczyk, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców

ks. Tadeusz Rozmus SDB, Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie

Zbigniew Dziubiński, Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa

 

Zakończenie spotkania

 

 

 

           

 

 

                                                                       

« powrót