Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm

ZAPROSZENIE

 

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się dnia 10 grudnia 2022 roku (sobota) w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul Dewajtis 5 oraz Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00 w Auli im. Jana Pawła II.

„Komunitaryzm” i „liberalizm” należą do niezwykle ważnych pojęć nauk humanistycznych i społecznych, które nie tylko odgrywają istotną rolę w opisywaniu oraz wyjaśnianiu zjawisk i procesów w społeczeństwach (po)nowoczesnych, ale także w tym fragmencie życia, który jest nazywany „kulturą fizyczną”, a konstytuują ją takie instytucjonalne sektory, jak wychowanie fizyczne, sport, rekreacja fizyczna i turystyka oraz rehabilitacja ruchowa. Komunitaryzm pojawił się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jako reakcja na teoretyczne sukcesy liberalizmu, a zwłaszcza jego skrajnej wersji, jaką jest libertarianizm.

Przedstawiciele komunitaryzmu, najogólniej rzecz ujmując, podkreślają pierwotność i pierwszeństwo wspólnoty wobec jednostki, natomiast zwolennicy liberalizmu odwrotnie, podkreślają autonomię i suwerenność jednostki w wyborze wartości i stanowieniu o sobie. Według komunitarystów, oceny winny być dokonywane według wspólnotowych kryteriów identyfikowania dobra i zła oraz przez odwołanie się do ponadindywidualnych standardów etycznych. Zarzucają przedstawicielom liberalizmu, że lansują subiektywizm etyczny, mający uzasadnienie w indywidualnych preferencjach, których nie sposób racjonalnie uzasadnić.

Zarysowane dwie teorie czy perspektywy, a mianowicie komunitaryzmu i liberalizmu, mogą okazać się bardzo przydatne do analizy kultury fizycznej, która może być rozumiana na wiele sposobów, w tym zarówno jako pewien system wartości odnoszących się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody, ale także jako zakorzeniony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną doskonałość i ekspresję człowieka.

Celem Sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a komunitaryzmem i liberalizmem, innymi słowy, uchwycenie zjawisk i procesów występujących w kulturze fizycznej w perspektywie, nieco trywializując problem, wspólnotowej i jednostkowej. Celem Sympozjum jest powołanie areopagu i agory teoretycznego i empirycznego dyskursu, z pozycji filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, kulturologii, psychologii, pedagogiki, prawa, historii oraz organizacji i zarządzania na interesujący temat.

Dopełnieniem sympozjalnej deliberacji będzie monografia pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Wiesław Firka zatytułowana Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm, na którą składa się 27 interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, z różnych perspektyw dyscyplinarnych, teoretycznych i metodologicznych. Każdy z uczestników zostanie nią obdarowany.

                                                              Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

                                                                         prezes Zarządu SALOS RP

 

Patronat Honorowy

Kamil Bortniczuk 

Minister Sportu i Turystyki

 

 

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. Bartosz Molik – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie
  • Andrzej Kraśnicki – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  • Ks. Tadeusz Itrych SDB – Inspektor Salezjanów w Pile
  • Ks. dr Marcin Kaznowski SDB – Inspektor Salezjanów w Krakowie
  • Cezary Kulesza – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
  • Radosław Piesiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki
  • S. Małgorzata Pilarska FMA – Inspektorka Salezjanek w Warszawie
  • Ks. dr Bartłomiej Polański SDB – Inspektor Salezjanów we Wrocławiu
  • S. Anna Szczęsna FMA – Inspektorka Salezjanek we Wrocławiu
  • Sebastian Świderski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Wojciech Lipoński – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowocień – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Anna Pawlikowska-Piechotka – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Dr hab. Jakub Adamczyk– Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. Marianna Barlak – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. Joanna Femiak – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. Ewa Kałamacka – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Dr hab. Michał Lenartowicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. Michał Mazurkiewicz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Jakub Mosz – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. Jakub Niedbalski – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Małgorzata Okupnik – Akademia Muzyczna w Poznaniu
 • Dr hab. Paweł Różycki – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Dr hab. Tomasz Sahaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Dr hab. Andrzej Wach – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Maria Zowisło – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Dr Krzysztof Zuchora – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

Komitet organizacyjny

 • Anna Bielecka – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Zbigniew Dziubiński – Salezjańska Organizacja Sportowa RP
 • Wiesław Firek – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Michał Jasny – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dorota Kacperska – Salezjańska Organizacja Sportowa RP
 • Paulina Kaftanowicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Karolina Kierońska – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Adam Omorczyk – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Natalia Organista – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Ks. Edward Pleń SDB – Salezjańska Organizacja Sportowa RP
 • Kamil Potrzuski – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Łukasz Tomaszuk – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Arkadiusz Włodarczyk – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Program Sympozjum

 

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Arkadiusz Czartoryski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Dr hab. Paweł Tomaszewski – Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego

w Warszawie

Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie

 

 

10.30

XXX lat Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej

10.50

Część I

FILOZOFICZNE I SOCJOLOGICZNE ASPEKTY KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodnictwo: Dr hab. Michał Lenartowicz, dr Natalia Organista

 

 

10.50

Aksjologia komunitaryzmu jako horyzont filozoficznej debaty o kondycji sportu

Dr hab. Maria Zowisło - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

11.10

Podmiot i jego możliwości poznawcze w koncepcji Charlesa Taylora

Dr hab. Joanna Femiak - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

11.30

Pływaczka bez hidżabu. O sporcie jako szansie na inkluzję społeczną uchodźców

Dr hab. Małgorzata Okupnik - Akademia Muzyczna w Poznaniu

11.50

Przerwa

 

 

12.00

Część II

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE PEDAGOGIKI

Przewodnictwo: Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, dr Wiesław Firek

 

 

12.00

Polityczność biegacza świętych igrzysk olimpijskich

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

12.20

Komunitaryzm i liberalizm w edukacji fizycznej

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

12.40

Vademecum olimpijskie

Dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

13.00

Przerwa

 

 

13.30

Część III

SPOTKANIE WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE

Przewodnictwo: ks. Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców

Ewangelia o Narodzeniu i poświęcenie opłatków 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński – Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP

 

Zakończenie spotkania

« powrót