Monografia "Kultura fizyczna a struktura społeczna"

Monografia "Kultura fizyczna a struktura społeczna"
10 Grudzień 2016 r

Monografia Kultura fizyczna a struktura społeczna zawiera artykuły następujących autorów:

Prof. dr hab. Marianna Barlak ( Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Mgr Agnieszka Banicka ( Polska Akademia Olimpijska w Warszawie)

Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Ks. dr Rafał Czekalski ( Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

Dr Jolanta Derbich ( Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski ( Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jacek Gracz (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Dr hab. Krzysztof W. Jankowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Tomasz Janus ( Uniwersytet KSW w Warszawie)

Dr Michał Jasny (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Ewa Kałamacka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER w Warszawie)

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dr hab. Michał Lenartowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Wojciech Lipoński (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Danuta Ługowska ( Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Michał Mazurkiewicz ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr Julia Murrmann ( Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)

Dr Małgorzata Okupnik ( Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)

Dr Natalia Organista (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Anna Pawlikowska ( Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Dr Piotr Rymarczyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Tomasz Sahaj ( Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

Dr Michał Słoniewski ( Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)

Dr Andrzej Stępnik (Warszawska Szkoła Reklamy)

Dr hab. Andrzej Wach ( Uniwersytet Warszawski)

Mgr Arkadiusz Włodarczyk ( Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Dr hab. Halina Zdebska-Biziewska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Doc. dr Krzysztof Zuchora (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

 

 

Monografia Kultura Fizyczna a struktura społeczna została wydana dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz LOTTO.

 

 

« powrót