Monografia "Kultura fizyczna a prestiż społeczny"

Monografia "Kultura fizyczna a prestiż społeczny"

Monografia Kultura fizyczna a prestiż społeczny  pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Dziubińskiego i dr. hab. Michała Lenartowicza  zawiera artykuły następujących

Ks. dr Rafał Czekalski ( Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski ( Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Krzysztof W. Jankowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Tomasz Janus ( Uniwersytet KSW w Warszawie)

Dr Michał Jasny (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Ewa Kałamacka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Dr hab. Michał Lenartowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Julia Murrmann ( Uniwersytet Warszawski)

Dr Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)

Dr Małgorzata Okupnik ( Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Lech Jaczynowski  (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Andrzej Wach ( Uniwersytet Warszawski)

Doc. dr Krzysztof Zuchora (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

i inni.

« powrót