Monografia "Kultura fizyczna a osobowość"

Monografia "Kultura fizyczna a osobowość"

Monografia Kultura fizyczna a osobowość została wydana dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Totalizatora Sportowego LOTTO.

Monografia Kultura fizyczna a osobowość pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Dziubińskiego i dr. hab. Krzysztofa W. Jankowskiego zawiera artykuły następujących autorów:

Mgr Agnieszka Banicka ( Polska Akademia Olimpijska w Warszawie)

Ks. dr Rafał Czekalski ( Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski ( Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jacek Gracz (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Dr hab. Krzysztof W. Jankowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr Tomasz Janus ( Uniwersytet KSW w Warszawie)

Dr Michał Jasny (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Ewa Kałamacka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Dr hab. Michał Lenartowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Julia Murrmann ( Uniwersytet Warszawski)

Dr Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)

Dr Małgorzata Okupnik ( Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Dr Piotr Rymarczyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Tomasz Sahaj ( Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

Dr hab. Andrzej Wach ( Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Halina Zdebska-Biziewska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Doc. dr Krzysztof Zuchora (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

i inni.

 

Rok wydania 2017

« powrót