Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne

Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne

Dnia 26 października w Domu Rekolekcyjno - Formacyjnym na Warszawskich Bielanach odbyła się konferencja naukowa pt. "Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne" zorganizowana przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP i Akademię Wychowania Fizycznego.

W konferencji wzięło udział około 100 wybitnych naukowców z całego Kraju. Słowo wstępne wygłosili: Rektor AWF w Warszawie prof. Z. Mastalerz i krajowy duszpasterz sportowców, ks. Edward Pleń sdb.

"Równość należy do tych pojęć, które chyba jak żadne inne "jednoczy" często przeciwstawne koncepcje teoretyczne. Odnajdujemy je w tak odmiennych nurtach myślowych jak chrześcijaństwo (równość wobec Boga), komunizm (równość pod względem dochodów), czy liberalizm (równość szans)....... Można zadać pytanie, czy kultura fizyczna, a zwłaszcza sport wyczynowy niweluje czy  wręcz przeciwnie - jest jednym z lepszych wskaźników istniejących podziałów społecznych? Te właśnie wątki zdają się stanowić główną oś konstrukcyjną konferencji i kolejnego tomu wydawanego przez SALOS RP" - z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa W. Jankowskiego.

Podczas konferencji szczere życzenia uczestnicy skierowali pod adresem twórcy sympozjów, prof. Zbigniewowi Dziubińskiemu, który 17 stycznia 2013 roku otrzymał nominację na profesora podpisaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Należy nadmienić, że sympozja - konferencje osiągnęły pełnoletniość gdyż jest to już 21 rok spotkań ludzi sportu i kultury fizycznej. W tym czasie SALOS RP wydał: 27 prac zbiorowych, 7 podreczników metodycznych i 2 albumy co stanowi imponujący dorobek 36 pozycji w bibliotece SALOS RP.

« powrót