"Kultura fizyczna a osobowość". Sympozjum naukowe. Spotkanie wigilijno-opłatkowe. Jubileusz 25 - lecia SALOS RP

"Kultura fizyczna a osobowość". Sympozjum naukowe. Spotkanie wigilijno-opłatkowe. Jubileusz 25 - lecia SALOS RP

Dn. 9 grudnia 2017 roku w Katolickim Centrum Kultury na  Bielanach w Warszawie zakończyły się obchody 25 -lecia SALOS RP.

W programie m.in.

1. Uroczysta Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Rozmus sdb - radca generalny Regionu Europa Środkowo - Północna
2. Sympozjum ogólnopolskie nt. Kultura fizyczna a osobowość. Wszyscy uczestnicy otrzymali w darze pod choinkę monografię z tekstami ponad 30 autorów
3. Z okazji Jubileuszu 25 lat SALOS RP
wybitne osoby otrzymały listy gratulacyjne i medale pamiątkowe.
- Medal za zasługi na rzecz ruchu olimpijskiego otrzymał ks. inspektor Roman Jachimowicz.
- Medale 25 -lecia SALOS RP otrzymali m.in.
ks. Radca Generalny Tadeusz Rozmus
ks. Grzegorz Bachański - prezes PZKosz.
Zenon Dagiel
prof. Józef Lipiec
ks. prof. Stanisław Kowalczyk
dr.hab. Halina Zdebska-Biziewska
prof. Andrzej Pawłucki
doc.dr Krzysztof Zuchora
4. Spotkaniu przy wigilinym stole przewodniczył i poświęcił opłatki ks. Radca Regionalny Tadeusz Rozmus.
Życzenia Bożonarodzeniowe do wielkiej rodziny SALOSU skierowali: Ks. Radca, siostra inspektorka Lidia Strzelczyk i prezes SALOS RP, prof. Zbigniew Dziubiński.
5. Kolędy śpiewał zespół Salezjańskiej Szkoły Muzycznej z Lutomierska.

 

« powrót