Kultura fizyczna a globalizacja

Kultura fizyczna a globalizacja

Kultura fizyczna a globalizacja

 

 

W Domu rekolekcyjno – Formacyjnym na Bielanach w Warszawie odbyło się 23 października 2010 roku Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Kultura fizyczna a globalizacja”.

Słowo okolicznościowe wygłosiła i dokonała otwarcia JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie prof. Alicja Przyłuska-Fiszer.

Podczas sympozjum pochylono się nad następującymi blokami tematycznymi: kultura fizyczna w perspektywie filozofii i teologii, pedagogiczne i społeczne aspekty kultury fizycznej oraz kultura fizyczna z pozycji socjologii i prawa.

Sympozjum zgromadziło ponad 100 wybitnych specjalistów, profesorów, wykładowców ze wszystkich niemal uczelni wyższych.

Ważnym wydarzeniem była obecność przełożonych sióstr salezjanek: s. inspektorki Teresy Czekały z prowincji warszawskiej i s. inspektorki Haliny Lewandowskiej z prowincji wrocławskiej.

Owocem sympozjum jest książka z artykułami 48 autorów, która jest już 28 pozycją w biblioteczce Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP I Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Prezes SALOS RP i prorektor AWF prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński zapowiedział temat przyszłorocznego sympozjum: „Kultura fizyczna a kultura masowa w kontekście Euro 2012”, które odbędzie się 22 października 2011 roku w Warszawie.

Zapraszamy!

« powrót