1%

Od dnia 30 czerwca 2004 r. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000021665.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast do budżetu państwa, na rzecz Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłacając 1% swojego podatku na rzecz Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP pomagasz rozwiązać problemy dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Wspierasz tym samym realizację projektów edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, sportowych charytatywnych, promujących zdrowy styl życia, integrujących różne środowiska, a przede wszystkim przywracających młodych „wykluczonych” do życia w społeczeństwie i kulturze.

Dziękujemy za dotychczasowe dobro i wielokrotnie okazywaną życzliwość.

« powrót