Trening duchowy

Panie, dzisiaj tylu twierdzi,
że życie jest jedynie loterią,
szczęśliwym trafem...
że można być szczęśliwym
nie wysilając się.

Sport, tymczasem, uczy mnie
zaangażowania, wysiłku,
częstego treningu,
stopniowego doskonalenia się,
upodobania do sportowej rozrywki.

Pomóż mi, Panie, uwierzyć,
że nie wzrasta się samoistnie.
Obdarz mnie wytrwałością
w odegraniu mojej życiowej roli,
na wzór zaangażowania w sporcie.
Daj mi radość i pasję działania.

Towarzysz mi zawsze swoją łaską,
abym, idąc małymi krokami,
stawał się takim, jakim Ty mnie chcesz:
sportowcem z Twojej drużyny,
w kolorach pokoju i radości.

« powrót