Spraw, bym żył wartościami sportowymi

Pomóż mi, Panie, uprawiać sporty
i angażować w tym mięśnie, umysł i serce.
Spraw, aby było to rozrywką dla mnie i dla innych.
Dzięki sportom, trzymaj mnie z dala od próżniactwa,
nudy, zniechęcenia.
Uwolnij mnie, Panie, od pyszałkowatości
i od pokusy zamknięcia się w sobie.

Naucz mnie zwyciężać i przegrywać,
abym nie ulegał uwarunkowaniom
od wyników sportowych.
Spraw, by ciągle wzrastała przyjaźń pomiędzy
mną i moimi kolegami z drużyny,
i szacunek wobec współzawodników.

Panie, uczyń mnie skromnym i lojalnym,
zdolnym do samokrytyki i gotowym do oddania
mego miejsca komuś, kto bardziej ode mnie na nie zasługuje.
Pozostań ze mną, gdy trenuję i gdy gram.
Przekonaj mnie, że moje życie dzisiaj i jutro
nie może składać się wyłącznie ze sportu. Amen.

« powrót