Pan jest moim Trenerem

Panie, wszyscy mistrzowie muszą mieć trenera,
który im pomaga ulepszać charakter, technikę,
zdobywać nowe umiejętności
i poświęcać się dla drużyny.
Każdy potrzebuje jakiegoś odniesienia
stałego, wiarygodnego, zaufanego.
Tym bardziej ja, Panie,
przecież nie jestem mistrzem.

Daj mi łaskę spotkania
prawdziwego trenera sportu i życia.
Modlę się, Panie, za mojego trenera.
Dodaj mu sił i oświeć go, by był przykładem
i pomocą dla mnie, i moich przyjaciół,
na boisku i poza nim.

Uczyń mnie pokornym i cierpliwym,
zawsze w pełni wypełniającym obowiązki syna,
ucznia i chrześcijanina, bez uciekania się
do szantażów i kompromisów.
A nade wszystko bądź Ty, Panie,
moim Mistrzem i Trenerem. Amen.

« powrót