Modlę się do Ciebie, Panie, za niepełnosprawnych

Modlę się, Panie, za tych,
którzy nigdy nie uczestniczą w zawodach,
gdyż są chorzy, kalecy, słabi.

Modlę się, Panie, za tych, którzy
nie mają czasu ani ochoty, by rozerwać się,
gdyż są w żałobie, nędzy, stanie uzależnienia
przez nałogi, narkotyki.

Wzbudź, Panie, serca szlachetne,
które będą towarzyszyły im
i zasiewały wśród nich radość, i nadzieję.

Ty, Panie, nie chcesz, byśmy zawsze byli poważni,
pochłonięci jedynie pracą,
niezdolni do uśmiechu i rozrywki.

Dzięki, Panie,
za to, że radujesz się widząc osoby,
które bawią się i rozweselają innych
w sposób prosty i uczciwy. Amen.

« powrót