Do Maryi, Matki radości

O Maryjo, ileż razy bawiłaś się z Jezusemi
i radowałaś się, widząc Go
szczęśliwego pośród przyjaciół.

Matko prawdziwej radości,
naucz nas grać pogodnie
w przyjaźni i pokoju,
bez przemocy i karierowiczostwa.

0 Maryjo, Matko życia,
pozwól nam wzrastać w zdrowiu
ciała i ducha, w pełni łaski i sił.

Tobie, Maryjo, powierzamy
nasze młode życie.
Bądź zawsze blisko nas
i otaczaj swą opieką.
Nie opuszczaj nas nigdy.

Weź nas za rękę, o Matko,
i zaprowadź do Jezusa, Twego Syna,
jedynego prawdziwego «Mistrza»,
abyśmy nauczyli się żyć,
jak On, w miłości. Amen.

« powrót