Zagrać mecz życia  »

Panie, pośród etapów naszego wzrastania
i spotkań historii, Ty nas zachęcasz,
byśmy zawsze byli pełni gotowości,
na wzór sportowców, którzy zanim zaczną bieg,
czekają na sygnał do startu.

Pomóż nam dobrze przygotować się
do meczu życia,
by nie grać defensywnie.
Ten, kto pragnie iść za Tobą, Panie,
musi grać w ataku i w duchu drużyny.

Razem z Tobą
zmierzymy się odważniej
z trudnościami,
a nawet z przegraną.
Turniej życia
kończy się w Tobie, Panie.
Ty na wszystkich czekasz
i wszystkim przebaczasz.

Zgodzić się na ławkę rezerwowych  »

Dzisiaj siedziałem na ławce
i było mi przykro...
Inni wyszli na boisko
zamiast mnie... ale w końcu
cieszyłem się razem z drużyną.

Panie, pozwól mi zrozumieć,
że w życiu wzrasta się stopniowo
i że trzeba czekać na swoją kolejkę,
zostawiając miejsce dla innych.

Obdarz mnie poczuciem wspólnoty,
cierpliwością i pokorą, bym osiągnął
szacunek dla siebie samego,
pozbawiony pychy i cierpiętnictwa,
gdy poświęcam się dla innych.

Trening duchowy  »

Panie, dzisiaj tylu twierdzi,
że życie jest jedynie loterią,
szczęśliwym trafem...
że można być szczęśliwym
nie wysilając się.

Sport, tymczasem, uczy mnie
zaangażowania, wysiłku,
częstego treningu,
stopniowego doskonalenia się,
upodobania do sportowej rozrywki.

Pomóż mi, Panie, uwierzyć,
że nie wzrasta się samoistnie.
Obdarz mnie wytrwałością
w odegraniu mojej życiowej roli,
na wzór zaangażowania w sporcie.
Daj mi radość i pasję działania.

Pan jest moim Trenerem  »

Panie, wszyscy mistrzowie muszą mieć trenera,
który im pomaga ulepszać charakter, technikę,
zdobywać nowe umiejętności
i poświęcać się dla drużyny.
Każdy potrzebuje jakiegoś odniesienia
stałego, wiarygodnego, zaufanego.
Tym bardziej ja, Panie,
przecież nie jestem mistrzem.

Daj mi łaskę spotkania
prawdziwego trenera sportu i życia.
Modlę się, Panie, za mojego trenera.
Dodaj mu sił i oświeć go, by był przykładem
i pomocą dla mnie, i moich przyjaciół,
na boisku i poza nim.

Do Maryi, Matki radości  »

O Maryjo, ileż razy bawiłaś się z Jezusemi
i radowałaś się, widząc Go
szczęśliwego pośród przyjaciół.

Matko prawdziwej radości,
naucz nas grać pogodnie
w przyjaźni i pokoju,
bez przemocy i karierowiczostwa.

0 Maryjo, Matko życia,
pozwól nam wzrastać w zdrowiu
ciała i ducha, w pełni łaski i sił.

Tobie, Maryjo, powierzamy
nasze młode życie.
Bądź zawsze blisko nas
i otaczaj swą opieką.
Nie opuszczaj nas nigdy.

Pieśń «brata Sportu»  »

Stadiony, bieżnie, sale gimnastyczne
i boiska sportowe - błogosławcie Pana.

Mistrzostwa i olimpiady,
trofea i medale - błogosławcie Pana.

Zdrowi i ułomni,
wielcy i mali - błogosławcie Pana.

Dziewczęta i chłopcy,
uczniowie i dyletanci - błogosławcie Pana.

Zawodnicy i rezerwowi,
zwycięzcy i zwyciężeni - błogosławcie Pana.

Prezesi i kierownicy,
trenerzy i sędziowie - błogosławcie Pana.

Dziennikarze i reporterzy,
radio i telewizja - błogosławcie Pana.

Modlę się do Ciebie, Panie, za niepełnosprawnych  »

Modlę się, Panie, za tych,
którzy nigdy nie uczestniczą w zawodach,
gdyż są chorzy, kalecy, słabi.

Modlę się, Panie, za tych, którzy
nie mają czasu ani ochoty, by rozerwać się,
gdyż są w żałobie, nędzy, stanie uzależnienia
przez nałogi, narkotyki.

Wzbudź, Panie, serca szlachetne,
które będą towarzyszyły im
i zasiewały wśród nich radość, i nadzieję.

Ty, Panie, nie chcesz, byśmy zawsze byli poważni,
pochłonięci jedynie pracą,
niezdolni do uśmiechu i rozrywki.

Panie, spraw, by na stadionach panował pokój  »

Panie, Jezu, sądzę, że również Ty
jako chłopiec, w Nazarecie,
chętnie grywałeś ze swymi przyjaciółmi.

Dzisiaj modlę się do Ciebie za tych,
którzy pójdą na stadion lub do hali sportowej,
aby uczestniczyć w jakimś meczu.

Spraw, by imprezy sportowe
przebiegały w porządku i spokoju,
choć w radosnym podnieceniu
każdego kibicowania.

Pomóż graczom i kibicom
uniknąć wszelkiej prowokacji,
i obrażania kogokolwiek.
Uwolnij nas, Panie, od nienawiści,
rasizmu i przemocy.

Spraw, bym żył wartościami sportowymi  »

Pomóż mi, Panie, uprawiać sporty
i angażować w tym mięśnie, umysł i serce.
Spraw, aby było to rozrywką dla mnie i dla innych.
Dzięki sportom, trzymaj mnie z dala od próżniactwa,
nudy, zniechęcenia.
Uwolnij mnie, Panie, od pyszałkowatości
i od pokusy zamknięcia się w sobie.

Naucz mnie zwyciężać i przegrywać,
abym nie ulegał uwarunkowaniom
od wyników sportowych.
Spraw, by ciągle wzrastała przyjaźń pomiędzy
mną i moimi kolegami z drużyny,
i szacunek wobec współzawodników.

Obdarz nas, Panie, radością  »

O Boże, Stwórco świata,
Ty chciałeś, by życie
nie było wypełnione wyłącznie
nauką, pracą, trudem i troską.
Dałeś również czas na zabawę i
rozrywkę.

Pomóż mi, mój Boże,
bym nie izolował się
w moich codziennych problemach
i nie zostawiaj mnie zawsze samego
przed telewizorem
ani przed komputerem.

Naucz mnie, Panie,
poszukiwać innych, przebywać z innymi,
cieszyć się ich towarzystwem.
Uczyń mnie zdolnym do prawdziwej przyjaźni.
Pozwól mi cieszyć się razem z przyjaciółmi.
Amen.