listopad 2022

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm  »

Dnia 10 grudnia 2022 roku (sobota) w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul Dewajtis 5 oraz Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00 w Auli im. Jana Pawła II.

SALOS NA SPORTOWO - CYKL ZAJĘĆ- PROGRAM MEiN  »

25 Październik 2022 r - 31 Grudzień 2022 r
Zadanie realizowane w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki